Välkommen på årsmötet den 1 juni klockan 14:00.

Passa på och lär dig mer om klubben och var med och påverka!
Vid årsmötet kommer vi att välja ny styrelse, gå igenom året för klubben, lägga fram några smärre stadgeändringar samt rösta om nytt namn.

Dagordning, verksamhetsberättelse och revisorns berättelse finns att läsa på klubben.

Valberedningens förslag

Ledamöter:
Johan Gullberg
Martin Holmstrand
Andreas Landemark (tidigare suppleant)
Cyrus Barghi (sittande redan)
Andreas Jontreus (sittande redan)

Suppleanter:
Kerstin Ngyuen
Konrad Gjertsson

Presentation och resonemang:
Johan Gullberg är medlem i vuxengruppen och instruktör för nybörjare. Vuxengruppen har varit dåligt representerad i styrelsen de senaste åren, samtidigt som gruppen har ökat i antal, varför vi tycker att det är viktigt att deras inflytande stärks.

Martin Holmstrand tränar i vuxengruppen.

Andreas Landemark har tidigare varit suppleant, är medlem i flera grupper och har barn på klubben. Han har varit aktiv som suppleant och är mycket engagerad i klubben.

Cyrus Barghi fortsätter som ledamot och valberedningen tackar för engagemanget hittills. Han har barn i klubben, tränar i flera olika grupper, samt är tävlingsaktiv.

Andreas Jontreus fortsätter som ledamot och valberedningen tackar för engagemanget hittills. Andreas tränar i flera grupper och är också tävlingsaktiv.

Kerstin Ngyuen är medlem i vuxengruppen och representerar den gruppen tillsammans med Johan Gullberg.

Konrad Gjertsson är medlem i vuxengruppen, men tränar även taido, varför han representerar klubbens båda kampsportinriktningar.

Mvh Valberedningen
Alison Francis (ordförande) & Elin Åsklund