Vi välkomnar dig till IF Lunds Karate Kyokushinkais årsmöte onsdagen den 22 februari klockan 18.00.

Vänligen notera att detta är ett nytt datum jämfört med det som tidigare meddelats.


Som många av er säkert känner till så har styrelsen under en längre tid arbetat med att säkerställa att föreningens medlemmar har en träningslokal då vårt kontrakt med hyresvärden löper ut årsskiftet 2017/2018. Vi har nu glädjen att meddela att fastigheten har en ny ägare som styrelsen har förhandlat fram ett femårigt hyreskontrakt med.

Alla för årsmötet obligatoriska dokument kommer att finnas tillgängliga i en pärm i klubblokalen en vecka före årsmötet.

Nuvarande styrelse består av: Reine Johansson (ordförande), Jens-Erik Rasmussen (kassör), Anna Olofsson (vice.ordf, sekreterare), Juni Karlsson (ledamot), Tommy Tengvall (suppleant), Annika Johansson (suppleant)

Valberedningen består av: Alison Francis, Cyrus Barghi, Andreas Jontreus

Revisorer är: Johan Gullberg, Cyrus Barghi

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkommna!