Angående coronaviruset

Uppdatering 2020-03-28

Svenska budo – och kampsportsförbundet avråder bl.a. från övningar som
innebär kroppskontakt. Våra instruktörer kommer därför att anpassa träningen
för att följa dessa råd. Det är lika viktigt som innan att vi alla hjälps åt genom att följa nedanstående
regler tills vidare (viktigt att föräldrar informerar sina barn):

 • Kom inte till klubben om du har någon form av symtom på
  luftvägsinfektion (t.ex. halsont, hosta, snuva, feber), oavsett hur lindriga
  symtomen är.
 • Instruktörer kommer att uppmana deltagare som uppvisar
  luftvägssymtom att gå hem, så lämna därför inga barn ens med lindriga
  symtom på klubben.
 • Tvätta händerna (med två och vatten) före och efter passet.
 • Undvik att röra vid varandra och visa hänsyn genom att hålla avstånd till
  varandra i kösituationer.

Vi följer självklart rekommendationer från folkhälsomyndigheten och i
dagsläget hålls de flesta av våra pass som vanligt, men detta kan komma att
ändras med kort varsel så ha noga koll på mail och hemsida.
Gradering är planerad till sista helgen i maj, men beroende på situationen kan
den komma att ställas in med kort varsel. Det kommer som vanligt att ordnas
en uppsamlingsgradering efter sommaren för de som graderar till lägre grader.