Angående coronaviruset

Uppdatering 2021-02-05

Den senaste tiden har varit prövande för oss alla. Ständigt skiftande råd (och varierande i olika regioner) att förhålla sig till har gjort det svårt att planera verksamheten så som vi vill. I dagsläget har vi i Skåne, i korthet, följande att förhålla oss till:

  • Träning möjlig för de födda 2005 och senare (Ja, vi vet att detta kommer ändras inom ett par dagar)
  • Träning i grupp bör vara begränsad till 8 personer
  • Anpassa verksamheten för att minska smittorisk (kom ombytta, undvik trängsel och så vidare)

Det gör att vi behövt pussla med de som svarat på vår doodle-enkät. För att kunna få ihop grupper om max 8 personer har dessa fått ett pass i veckan att träna på, valt efter enkätsvaren. I dagsläget är det i princip fulltecknat, vilket gör det svårt att i ett första skede ta in även de födda mellan 2002 och 2004.

Vår förhoppning är att regionens utökade rekommendationer inom de närmsta veckorna ska kunna tas bort, och att vi därefter kan ha gruppstorlekar enligt den nationella pandemilagen.

Innan det sker kommer vi med största sannolikhet inte kunna ta in fler i grupperna, eller starta upp fler grupper. När det händer kommer det ta några dagar för oss att organisera om oss, så ha tålamod. Vi vill kunna starta upp igen, men vi vill också göra det på ett så säkert sätt som möjligt.