Loading Events

Vid midsommar slutar ordinarie pass och sommarschemat drar igång. Vi kommer att ha pass hela sommaren. Här hittar du SCHEMAT. Eftersom vi fortfarande har begränsat antal som får vistas i dojon så ska alla vara beredda på att ha med sig uteskor då passet kan anpassas för uteträning vid behov.

Givetvis fortsätter vi att hålla samma försiktighetsåtgärder som tidigare i samband med träning:

• Tvätta händerna före och efter pass
• Byt om hemma
• Ta med vattenflaskor och fyll på dem hemma för att minska trängsel vid handfaten
• Undvik att komma långt före eller stanna kvar på klubben efter ditt pass
• Sprita mitsar och redskap efter varje pass
• Håll avstånd så gott det går

Styrelsen och instruktörsgruppen utvärderar tillsammans ständigt läget och tar hänsyn till de rekommendationer och riktlinjer som våra regionala myndigheter och idrottsförbund går ut med. Utifrån detta anpassar vi träningen med ambition att minimera risken för smittspridning i vår verksamhet.

Go to Top