Grader

Barnbälten (2 färgade upp till 15år. Se bild nedan)

 • 12 Mon Vitt bälte med 1 streck
 • 11 Mon Vitt bälte med 2 streck
 • 10 Mon (Orange bälte)
 • 9 Mon (Orange bälte med streck)
 • 8 Mon (Blått bälte)
 • 7 Mon (Blått bälte med streck)
 • 6 Mon (Gult bälte)
 • 5 Mon (Gult bälte med streck)
 • 4 Mon (Grönt bälte)
 • 3 Mon (Grönt bälte med streck)
 • 2 Mon (Brunt bälte)
 • 1 Mon (Brunt bälte med streck)

Vuxenbälten (1 färgade, se bild nedan)

 • 10 Kyu (Orange bälte)
 • 9 Kyu (Orange bälte med streck)
 • 8 Kyu (Blått bälte)
 • 7 Kyu (Blått bälte med streck)
 • 6 Kyu (Gult bälte)
 • 5 Kyu (Gult bälte med streck)
 • 4 Kyu (Grönt bälte)
 • 3 Kyu (Grönt bälte med streck)
 • 2 Kyu (Brunt bälte)
 • 1 Kyu (Brunt bälte med streck)

Räknetal

Ichi – ett
Ni – två
San – tre
Shi – fyra
Go – fem
Roku – Sex
Shichi – sju
Hachi – åtta
Ku – nio
Ju – tio
Niju – tjugo
Nijuichi – tjugoett
Nisan – trettio
Yonju – fyrtio
Hyaku – hundra
Sen – tusen
Man – Tiotusen

Grundläggande terminologi

Arigato gozaimasu – tack(artigt)
Budo – kampens väg
Bunkai – applikationer
Dan – grad(svart bälte)
Dojo – träningshall
Dojo kun – träningsed
Dogi – karatedräkt
Fumiashi – steg med ändring av fotställning
Goshin-jutsu – självförsvarsteknik
Hajime – börja
Hanshi – ärbar mästare
Hikite – tillbakadragen hand
Ibuki – andningsteknik
Jisen kumite – fullkontakt fighting
Jiyu – free fighting
Kaiten – rotatation
Kamaetae – inta beredd-ställning
Kami no kamae – överkroppshållning
Karate – tom hand
Kata – mönster
Ki – inre energi
Kiai – explosivt skrik
Kiai irete – med explosiv energi
Kihon – grunder
Kihon waza – grundteknik
Kime – focus
Kohai – junior
Kokusai – internationell
Kosa – ändra (ställning vänster till höger/höger till vänster)
Kotai – partners
Kumite – kamp
Kyu – grad (under svart)
Maai – intervall (mellan motståndare)
Makiwara – härdplatta
Mawatte – vänd
Mokuso – meditation
Mugorei – utan räkning
Mushin – No mind/utan tankar
Naore – återvänd till utgångsposition
Nogare – lugn kontrollerad andning
Obi – belt
Osu – determination
Otagai – varandra
Rei – buga
Seishin – spirit
Seiza – formell sittställning
Sempai – Senior (1a & 2a Dan)
Sensei – Lärare (3e & 4e Dan)
Shomen – huvudvägg/altare (i dojo)
Shihan – Mästare(5e Dan och uppåt)
Sosai – Överhuvud/ledare
Tameshiwari – krossteknik
Tanden – kroppscenter
Waza – teknik
Yakosuko kumite – förarrangerad fighting
Yame – Stop
Yasume – vila, koppla av
Yoi – gör dig beredd
Yudansha – svartbältare
Zanshin – Vakenhet/medvetenhet

BUKI – vapen

Ashi – fot eller ben
Chusoku – fotknölen ovansida fot
Haisho – baksida hand
Haisoku ovansida fot
Haito – insida knivhand
Hiji – armbåge
Hiraken – insida handflata
Hiza – knä
Kakato – häl
Keiko – kycklingnäbb
Koken – handled utsida
Kote – underarm
Nakayubi Ippon Ken – knyten näve med långfingerled som träffyta
Nukite – spjuthand
Oyayubi Ippon Ken – knyten näve med tumled som träffyta
Ryutoken – drakhuvuds näve
Seiken – korrekt knyten näve med lång- och pekfingerled som träffyta
Shotei – handflatans häl
Shuto – knivhand
Sokuto utsidan, kanten av foten
Sune – skenbenet
Te – hand
Teisoku – fotens båge
Tetsui – hammarnäve
Toho – svärdspets hand
Uraken – nävens baksida

NERAIDOKORO KOGEKIHOKO – Mål & kamp; Riktningar

Age – stigande
Ago – kind eller käke
Atama – huvud
Chudan – mellan nivå, solar plexus
Ganmen – ansiktet
Gedan – låg nivå
Hana – näsa
Hara – mage
Hidari – vänster
Hizo – mjälte
Jodan – övre nivå, ansiktet
Johanshin – övre kroppen
Kahanshin – nedre kroppen
Kake – hakad
Kansetsu – leden (av en extremitet)
Kata – skuldra
Kintama (Kin) – skrev, testiklar
Komekami – tempel
Kubi – nacke
Kuchi – munn
Mae – front, framåt
Mawashi – rund, cirkulär
Me – öga/ögon
Migi – höger
Mimi – öra/öron
Mizo-ochi – Solar Plexus
Momo – lår
Mune – bröst
Naname Diagonal
Nodo – strupe
Oroshi – nedåtstigande
Rokkotsu – revben
Sakotsu – nackben
Sayu – vänster och höger
Soto – utsida
Tobi – hoppande
Uchi – insida
Ude – arm
Ura – revserad, baklänges
Ushiro – bakåt (riktning)
Yoko – sidan (riktning)

DACHI – ställningar

Yoi Dachi – färdigställning
Fudo Dachi – orörlig ställning
Zenkutsu Dachi – framåtlutande ställning
Uchi Hachiji Dachi – insida siffran 8 ställning
Sanchin Dachi – trepunkts ställning
Kokutsu Dachi – bakåtlutande ställning
Musubi Dachi – öppen fotställning
Kiba Dachi – hästryggsställning
Neko Ashi Dachi – kattställning
Tsuru Ashi Dachi – tranställning
Moro Ashi Dachi – en fot framåt ställning
Heisoku Dachi – sluten fotställning
Heiko Dachi – parallel ställning
Yonjugodo
Kiba Dachi – 45 grader hästryggsställning
Kake Dachi – hakad ställning
Soto Hachiji Dachi – utsidan siffran 8 ställning
Shiko Dachi – sumoställning
Kumite Dachi – fighting ställning
Han Mi – halvkroppsställning
Migi Ashi Mae – höger fot framtåt
Hidari Ashi Mae – vänster fot framåt

TSUKI WAZA – slagtekniker

Seiken – framdelen av knyten näve
Oi Tsuki – knytnävsslag med främre handen
Morote Tsuki – tvåhandsslag
Gyaku Tsuki – slag med bakre handen
Tate Tsuki – vertikalt slag
Jun Tsuki – sidslag
Shita Tsuki – lågt slag
UCHI WAZA – slagtekniker
Seiken – framdelen av knyten näve
Ago Uchi – kind- / käkslag
Furi Ichi – hakningsslag
Tetsui – hammarslag
Oroshi Ganmen Uchi – nedåtstigande ansiktsslag
Komekami Uchi – tempelslag
Hizo Uchi – mjältslag
Mae Yoko Uchi – framåtslag i sidan
Yoko Uchi – slag i sidan
Uraken – baksidan av näven
Ganmen Uchi – slag i ansiktet
Sayu Uchi – vänster och höger slag
Hizo Uchi – slag mot mjälten
Oroshi Ganmen Uchi – nedåtstigande ansiktsslag
Mawashi Uchi – rundslag
Nihon Nukite – tvåfingers spjuthand
Yonhon Nukite – fyrfingers spjuthand
Shotei Uchi – slag med handflatans häl
Shuto – knivhands slag
Sakotsu Uchi – nackbensslag
Yoko Ganmen Uchi – slag mot sidan av ansiktet
Sakotsu Uchikomi – drivande slag mot nackbenet
Hizo Uchi – mjältslag
Uchi Uchi – slag mot insidan
Hiji Ate – armbågsslag
Mae Hiji Ate – slag framåt med armbågen
Age Hiji Ate – stigande slag med armbågen
Ushiro Hiji Ate – bakåtgående slag med armbågen
Oroshi Hiji Ate – nedåtstigande slag med armbågen

UKE WAZA – blockeringstekniker

Jodan Uke – övre block
Gedan Barai – lägre parering
Chudan Uchi Uke – blockering in mot mittregionen
Chudan Soto Uke – blockering utåt från mittregionen
Morote Chudan Uchi Uke – tvåhandblockering från insidan i mittregionen
Chudan Uchi Uke Gedan Barai – lägre parering från insidan i mittregionen
Shuto Uke – knivhandsbockering
Juji Uke – blockering med korslagda armar
Kake Uke- hakad blockering
Shotei Uke – blockering med handflatans häl
Mawashi Uke – cirkuläs blockering
Osae Uke – push-down blockering

GERI WAZA – sparktekniker

Hiza Ganmen Geri – knäspark mot ansiktet
Kin Geri – spark mot skrevet
Mae Geri – spark framåt
Mae Keage – stigande spark framåt
Soto mae keage – utvändig stretchspark
Uchi Mawashi Geri – invändig stretchspark
Yoko Keage – stretch/sidspark
Mawashi Geri – rundspark
Kansetsu Geri – spark mot knä
Yoko Geri – sidspark
Ushiro Geri – bakåtspark
Mae Kakato Geri – frontspark där häl används
Ago Geri Chin – hakspark
Tobi Mae Geri – hoppande frontspark
Ashi Barai – bensvep

KIHON JUTSUGO – grundläggande terminologi

Anza – bekväm (valfri) sittställning
Arigato Gozaimasu – tack(artigt)
Budo – kampens väg
Bunkai – tillämpning(analys)
Dan – grad (svart bälte)
Dojo – träningslokal (Vägens plats)
Dojo Kun – träningsed
Dogi (Gi) – karatedräkt(vägens kläder)
Fumiashi – steg(med fotbyte)
Goshin Jutsu Self- självförsvarsteknik
Hajime – börja
Hanshi – ärbar mästare
Hikite – tillbakadragen hand
Ibuki – andningsteknik
Jisen Kumite Full-kontakt fighting
Jiyu Kumite – frifighting
Kaiten – rotation
Kamaete – inta bereddställning
Kami no Kamae – överkroppshållning
Karate – tom hand
Kata – mönster
Ki – inre energi
Kiai – explosivt skrik
Kiai Irete – med explosiv energi
Kihon – grunder
Kihon Waza – grundteknik
Kime – fokus
Kohai – junior
Kosa – byt (byt ställning höger mot vänster, vänster mot höger)
Kotai – byt (partners byter plats)
Kumite – kamp
Kyu – grad (under Black Belt)
Maai – intervall (mellan motståndare)
Makiwara – härdningsplatta
Mawatte – vänd (dig om/åt andra hållet)
Mokuso – Meditation
Mugorei – Utan räkning (inga kommando från instruktör)
Mushin – Utan tanke (no mind)
Naore – återvänd till utgångsposition
Nogare – lugn, kontrollerad andning
Obi – belt
Otagai – varandra
Rei (…ni Rei) – buga(buga mot…)
Renraku – kombinationer
Seishin – Spirit
Seiza – formell sittställning
Sempai – instruktör(1a & 2a Dan)
Sensei – Lärare (3e & 4e Dan)
Shomen – Dojons huvudvägg/altare
Shihan – mästare (5e Dan & högre)
Sosai – Överhuvud/ledare
Tameshiwari – krossteknik
Tanden – kroppens tyngdpunkt
Waza – teknik
Yakusoku Kumite – arrangerad kamp
Yame – stop
Yasume – vila, koppla av
Yoi – Redo
Yudansha – Svartbältare
Zanshin – Vakenhet, medvetenhet