På lördag 2/2 kl 10.00 har vi SM-möte på klubben.
Alla som inte har anmält sig men är intresserade att hjälpa till
är också välkomna.