Styrelsen 2020:

Ordförande: Markus Törmänen

Kassör: Caj Gustafsson

Sekreterare: Kristina Rydell-Törmänen

Ledamot: Helena Ensegård

Suppleant: Jennifer Lind

Suppleant: Robert Nyberg