Utveckling och tålamod!

Från 15 år och 10:e kyu
Med bredd och variation tränar vi för att ständigt förbättra oss. Vi utmanar våra gränser, såväl tekniskt som fysiskt och blir därmed starkare och bättre på att fokusera. Vi försöker alltid att göra vårt bästa och tränar vår vilja att kämpa, även när det tar emot. Vi tränar i grupp, men utvecklas som individer. I dojon jämför vi oss inte. Alla fokuserar på sin utveckling, sin väg, och att vandra den på bästa möjliga vis.

Det ges tre pass per vecka. Se vårt schema.