Coronavirus viktig information (updatering 2021-05-04)

Nu har träningen äntligen kommit igång för alla juniorer i fortsättningsgrupp (se schema). Samtliga pass är öppna för alla juniorer, födda 2002 och senare, men vi vidtar samma försiktighetsåtgärder vid passen som tidigare:

  • Håll avstånd så gott det går
  • Tvätta händerna före och efter pass
  • Byt om hemma
  • Ta med vattenflaskor och fyll på dem hemma för att minska trängsel vid handfaten

Vi ser just nu även över möjligheterna för att öppna upp för fler grupper, i första hand fortsättningsgrupperna för knattar och vuxna. Så håll ögonen öppna här på hemsidan, i mail och i vår Facobook-grupp.

Styrelsen och instruktörsgruppen utvärderar tillsammans ständigt läget och tar hänsyn till de rekommendationer och riktlinjer som våra regionala myndigheter och idrottsförbund går ut med. Utifrån detta anpassar vi träningen med ambition att minimera risken för smittspridning i vår verksamhet.

Börja träna Kyokushin karate

Anmäl dig

……….