Dojo Kun

Karatens sju principer du som karateka skall eftersträva att leva upp till:

  • Vi ska träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.
  • Vi ska noga studera kampsportens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när det behövs.
  • Vi ska med sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.
  • Vi ska vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.
  • Vi ska vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.
  • Vi ska förhöja vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.
  • Vi ska hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den Yttersta Sanningens Väg.