Terminologi/ordlista och begrepp

Räknetal
Ichi – ett
Ni – två
San – tre
Shi – fyra
Go – fem
Roku – Sex
Shichi – sju
Hachi – åtta
Ku – nio
Ju – tio

 

Grundläggande terminologi
Arigato gozaimasu – Tack (artigt)
Chudan – Mellan nivå, solar plexus
Dan – Grad (svart bälte)
Dojo – Träningshall
Dojo kun – Träningsed
Fudo Dachi – Orörlig ställning
Geri – Spark
Hajime – Börja
Hikite – Tillbakadragen hand
Hiza – Knä
Gedan – Låg nivå
Jodan – Övre nivå, ansiktet
Kamaetae – Inta beredd-ställning
Kata – Mönster
Kiai – Explosivt skrik
Kihon – Grunder
Kime – Fokus
Kumite – Kamp
Kyu – Grad (under svart)
Mawatte – Vänd
Naore – Återvänd till utgångsposition
Obi – Bälte
Rei – Buga
Seiken – Korrekt knyten näve
Seiza – Formell sittställning
Sempai – Senior (1a & 2a Dan)
Sensei – Lärare (3e & 4e Dan)
Shomen – Huvudvägg/altare i dojo
Shihan – Mästare (5e Dan och uppåt)
Sosai – Överhuvud/ledare
Tameshiwari – Krossteknik
Tsuki – Slag
Uke – Blockering
Yame – Stop
Yasume – Vila, koppla av
Yoi – Gör dig beredd
Yoi Dachi – Färdigställning
Zenkutsu Dachi – Framåtlutande ställning