Personuppgifter och intregritetspolicy

För att IF Lunds Kyokushinkai ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, redovisa deltagande på träningspass och för att få bidrag från kommunen och riksidrottsförbundet. Föreningen publicerar också personuppgifter i form av bilder från föreningens verksamhet på hemsida, Facebook och Instagram.

 

Årsvis görs en genomgång för att radera personuppgifter som inte längre behövs.

 

Inbetalning av medlems- och träningsavgift innebär ett accepterande att föreningen behandlar inlämnade personuppgifter i sin verksamhet.

 

Mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har kan läsa om i IF Lunds Karate Kyokushinkais Integritetspolicy.