ANTIDOPINGPLAN

Handlingsplan

Vi vill att:

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Så här gör vi för att förebygga doping i IF Lunds Karate Kyokushinkai:

 

Förebyggande
 • Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
 • Klubbens ledare/tränare genomför kunskapstestet om antidoping på vaccineraklubben.se.
 • Ledare/tränare informeras om att misstänkt dopingbruk skall rapporteras till styrelsen.
 • Vi gör foldrarna “Tänk efter Före” och “Dopingkontroll – dina rättigheter och skyldigheter” tillgängliga i våra lokaler.
 • Vi ålägger vissa av klubbens tävlingsidrottare att genomföra e-utbildningen Ren Vinnare. 1)
 • Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen.
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang, t.ex. för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på vaccineraklubben.se.
 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.

1) Främst våra kyugraderade tävlingsutövare

 

 

Akut

Vid incidenter handlar vi efter följande beredskapsplan:
Ordföranden kontaktas. Hen sammankallar snarast antidopingansvarig och styrelsen. De skall gemensamt se till att:

 • Möte hålls med den misstänkte eller dess målsman i hände av att personen är under 18år.
 • Kontaktperson gentemot media utses
 • Vid fortsatt misstanke görs begäran om provtagning hos Antidoping Sverige.

Det är viktigt att hålla på sekretessen, de enda tillfällen då den misstänkte ska bli exponerad är då denne själv går ut med uppgifter, eller då beslut om avstängning under utredning tagits av Dopingnämnden.

Bestraffningsärenden skall enligt RF:s antidopingregler i första hand hanteras av Dopningsn ämnden.

Antagen: 4 juli 2022